آیا با صنایع فلزی مازند آشنایی دارید؟انواع میخ مازند را می شناسید ؟

آیا با صنایع فلزی مازند آشنایی دارید؟انواع میخ مازند را می شناسید ؟ ما در این مقاله شما را با این میخ ها  آشنا می کنیم .

در صنایع فلزی مازند میخ ها به چند گروه اصلی تقسیم بندی می شوند :

گروه اول : که اصولاً این دسته بندی به اسم خاصی شناخته نمی شود .

گروه دوم : میخ های توسکا

گروه سوم : میخ های تیسا

گروه چهارم : میخ های ویستا

مطالب بیشتر از این دست را می توانید در پیج اینستاگرام تک صنعت یراق ملاحظه فرمایید .