بعد از نهایی شدن خرید ، حداکثر تا 12 ساعت با شما تماس میگیریم .